{:uk}Які виплати підвищать українцям в результаті індексації вже з 1 травня{:}{:ru}Какие выплаты повысят украинцам в результате индексации уже с 1 мая{:}

1

{:uk}

Вже через кілька тижнів українцям проїндексируют соціальні стандарти. Відповідно до закону, мінімальна пенсія, зарплата і прожитковий мінімум повинні рости як мінімум на рівень інфляції.

Сайт « Сьогодні » з’ясував, наскільки і коли «розбагатіють» українці.

З січня по травень цього року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 1544 гривень, в наступному місяці його піднімуть до 1624 гривень. Правда, як визнають у Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум для українця майже в два рази вище. Тобто встановленої прожитковим мінімум суми не вистачить навіть на самий мінімальний набір товарів і послуг.

 

У разі смерті одного з батьків одинока мати або батько мають право на щомісячну пенсію на дитину до 18 років (для студентів до 23 років). Розмір цієї пенсії залежить від прожиткового мінімуму і доходу сім’ї. Так, від прожиткового мінімуму на дитину забирають середньомісячний дохід сім’ї на одну людину. Різницю одинокому батьку виплачують щомісяця.

Наприклад, сім’я з трьох осіб має сукупний дохід в чотири тисячі гривень. На одну людину – 1333 гривень. При цьому, до першого травня прожитковий мінімум для дитини до 18 років – 1689 гривень. Відповідно, розмір пенсії становить всього 355 гривні. Після першого травня прожитковий мінімум для дитини до 18 років збільшать до 1777 гривень, якщо дохід сім’ї не зміниться, пенсія зросте до 444 гривень.

Українська родина вважається незаможної, якщо їх сукупних дохід менше прожиткового мінімуму на сім’ю. При цьому держава гарантує, що такі сім’ї отримуватимуть як мінімум прожитковий мінімум, тому різницю між доходом сім’ї і мінімалкою компенсують посібником.

До слова, при цьому в законі зазначається, що право на допомогу не мають сім’ї з безробітними (якщо працездатний член сім’ї сидить удома як мінімум три місяці).

Якщо після індексації прожиткового мінімуму дохід родини не зміниться, розмір допомоги зросте.

Українські пенсіонери отримують не менше +1247 гривень, в травні пенсії піднімуть до 1312 гривень. Крім того, в жовтні українцям обіцяють «осучаснити» виплати. Пенсія українців залежить від трьох показників: середньої зарплати по країні на момент, коли виходив на пенсію, стажу і співвідношення власної зарплати до середньої. З огляду на, що середня зарплата зростає з кожним роком, пенсії українців необхідно «осучаснювати». Останній раз таке «осучаснення» відбувалося в 2012-му році. За цей час середня зарплата в Україні зросла в два рази, в результаті мільйони українців на «заслуженому відпочинку» мають розрахунковий розмір пенсії нижче прожиткового мінімуму.

Як розраховується пенсія:
П = Зп * КЗ * Кс
П – розмір пенсії,
Зп – заробітна плата (середня зарплата за три роки до виходу на пенсію)
Кз- коефіцієнт заробітної плати (співвідношення своєї зарплати до середньої по країні)
Кс – коефіцієнт страхового стажу (кожен пророблений рік множиться на 1,35)

За даними Мінсоцполітики, частина пенсій розраховані з урахуванням середньої зарплати 1917,91 гривень. Наприклад, розмір пенсії для українця, який пропрацював 35 років і отримував середню зарплату, можна розрахувати так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривні. З огляду на, що пенсія за віком в Україні не може бути нижче 1247 гривень, ще 345,6 гривні доплачують з Пенсійного фонду.

Ще в минулому році міністр соціальної політики Андрій Рева анонсував прийдешнє «осучаснення» пенсій з урахуванням нового показника середньої зарплати. Як повідомило джерело «Сегодня» в робочій групі міністерства з підготовки «осучаснення», пенсії підвищать з урахуванням середньої зарплати 3764 гривень. При цьому коефіцієнт страхового стажу скоротять з 1,35 до

Після «осучаснення» цю ж пенсію перерахують за формулою: П = 3764 * 1 * 0,35 = 1317 гривень. Однак, якщо зарплата, наприклад, була в два рази вище середньої по країні, зараз пенсіонер (зі стажем 35 років) отримує 1800 гривень, а після «осучаснення» буде отримувати 2634 гривні.

При розрахунку субсидії в соціальній службі розраховують обов’язковий платіж для сім’ї. Незалежно від того, скільки використовували ресурсів (в межах соціальної норми), платити доведеться фіксовану суму щомісяця. Дохід на одного члена сім’ї ділять на базовий коефіцієнт 2 і прожитковий мінімум, отриману суму множать на 15%.

Наприклад, загальний дохід сім’ї з чотирьох осіб – 3200 гривень. За 800 гривень на кожного. Відповідно до зазначеної вище формулою, можна розрахувати суму обов’язкового платежу: 800/1544/2 * 15% = 3,8% від загального доходу, тобто за комуналку сім’я віддасть 121,6 гривні. У травні, після зростання мінімалки, ця ж сім’я з мінімальною зарплатою на чотирьох заплатить за комуналку 115,2 гривні, тобто на шість гривень менше.

Від співвідношення доходу сім’ї до прожиткового мінімуму також залежить розмір субсидії. Якщо дохід не змінюється, а прожитковий мінімум зростає – розмір субсидії для українців збільшується.

При цьому розмір субсидії для сімей з безробітними скоротиться. З середини минулого року, якщо працездатний член сім’ї офіційно не працює, при розрахунку субсидії, як заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін, будуть враховувати його дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів (на даний момент – 3200 гривень). Раніше для непрацюючого члена сім’ї вважали дохід в розмірі одного прожиткового мінімуму.

Так, якщо сім’я з 4 працездатних осіб має сукупний дохід 10 тисяч гривень, але при цьому один з членів сім’ї офіційно не працює, при нарахуванні субсидії буде вважати, що сім’я заробляє 13,2 тисячі гривень. Тобто субсидія безробітному покладена на тому ж рівні, що і субсидія для українця з мінімальною зарплатою.{:}{:ru}

Уже через несколько недель украинцам проиндексируют социальные стандарты. Согласно закону, минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум должны расти как минимум на уровень инфляции.

Сайт «Сегодня» выяснил, насколько и когда «разбогатеют» украинцы.

С января по май этого года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 1544 гривен, в следующем месяце его поднимут до 1624 гривен. Правда, как признают в Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум для украинца почти в два раза выше. То есть установленной прожиточным минимум суммы не хватит даже на самый минимальный набор товаров и услуг.

 

В случае смерти одного из родителей одинокая мать или отец имеют право на ежемесячную пенсию на ребенка до 18 лет (для студентов до 23 лет). Размер этой пенсии зависит от прожиточного минимума и дохода семьи. Так, от прожиточного минимума на ребенка отнимают среднемесячный доход семьи на одного человека. Разницу одинокому родителю выплачивают ежемесячно.

К примеру, семья из трех человек имеет совокупный доход в четыре тысячи гривен. На одного человека – 1333 гривен. При этом, до первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет – 1689 гривен. Соответственно, размер пенсии составляет всего 355 гривни. После первого мая прожиточный минимум для ребенка до 18 лет увеличат до 1777 гривен, если доход семьи не изменится, пенсия вырастет до 444 гривен.

Украинская семья считается малоимущей, если их совокупных доход меньше прожиточного минимума на семью. При этом государство гарантирует, что такие семьи будут получать как минимум прожиточный минимум, поэтому разницу между доходом семьи и минималкой компенсируют пособием.

К слову, при этом в законе отмечается, что право на пособия не имеют семьи с безработными (если трудоспособный член семьи сидит дома как минимум три месяца).

Если после индексации прожиточного минимума доход семьи не изменится, размер пособия вырастет.

Украинские пенсионеры получают не меньше 1247 гривен, в мае пенсии поднимут до 1312 гривен. Кроме того, в октябре украинцам обещают «осовременить» выплаты. Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо «осовременивать». Последний раз такое «осовременивание» происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на «заслуженном отдыхе» имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.

Как рассчитывается пенсия:
П = Зп * КЗ * Кс
П – размер пенсии,
Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)
Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)
Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)

По данным Минсоцполитики, часть пенсий рассчитаны с учетом средней зарплаты 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда.

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее «осовременивание» пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Как сообщил источник «Сегодня» в рабочей группе министерства по подготовке «осовременивания», пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен. При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до

После «осовременивания» эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после «осовременивания» будет получать 2634 гривни.

При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из четырех человек – 3200 гривен. По 800 гривен на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 800 / 1544 / 2 * 15% = 3,8% от общего дохода, то есть за коммуналку семья отдаст 121,6 гривни. В мае, после роста минималки, эта же семья с минимальной зарплатой на четверых заплатит за коммуналку 115,2 гривни, то есть на шесть гривен меньше.

От соотношения дохода семьи к прожиточному минимуму также зависит размер субсидии. Если доход не меняется, а прожиточный минимум растет – размер субсидии для украинцев увеличивается.

При этом размер субсидии для семей с безработными сократится. С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент – 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума.

Так, если семья из 4 трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тысяч гривен. То есть субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.{:}

Попередня стаття{:uk}Павло Дуров звинуватив Apple і Google в найбільшому в історії шахрайстві{:}{:ru}Павел Дуров обвинил Apple и Google в крупнейшем в истории мошенничестве{:}
Наступна стаття{:uk}Як українці відпочиватимуть на травневі свята{:}{:ru}Как украинцы будут отдыхать на майские праздники{:}

1 коментар

  1. Бред тех, кто людей считает рабами. Минимальный прожиточный минимум на текущий день должен быть не меньше 8000 грн. Для ветеранов второй мировой, которые еще остались, пенсия должна быть минимум 18 000 грн., за то что мы с вами сегодня можем жить благодаря им. Минимальная зарплата должна быть от 10 000 грн. Вот тогда в стране будет подъем, а не упадок и нищета. Пусть депутаты, которые принимают такие законы, попробую пожить хотя бы три месяца, чтобы ощутили на себе всю реформу.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут