{:uk}Вченим вдалося встановити вагу гігантської чорної діри{:}{:ru}Ученым удалось установить вес гигантской черной дыры{:}

0
11

{:uk}

Співдружність вчених, які перебувають під керівництвом дослідницької лабораторії з Південної Кореї, показали інноваційний спосіб, завдяки якому вчені змогли виміряти параметри надмасивної чорної діри.


Згідно з наявним дослідженням, питома вага розташуваної в галактичному класеті NGC 4526 чорної діри прирівнюється масі 500 мільйонів сонць. Як «ваг» космічні дослідники використовували характеристики молекулярного газу, в даному випадку чадного, рух якого відбувається безпосередньо навколо діри. Досліджуючи рух газу можна дати точну характеристику її тяжінню, а вже по ній визначати масу.

Варто також додати, що астрономи не вперше вимірюють чорні діри. Трохи раніше вони також використовували рух газу іонізованого типу, а також зоряних утворень поблизу від них. Така методика, проте працює далеко не з усіма галактиками, а завдяки молекулярної методикою. За допомогою молекулярної методики можна проводити спостереження за значно більшою кількість інших галактик.
Вчені також повідомляють, що за допомогою надпотужних телескопів і таких методик можна визначати вагу чорної діри менш, ніж за п’ять годин.

{:}{:ru}

Содружество ученых, находящихся под руководством исследовательской лаборатории из Южной Кореи, показали инновационный способ, благодаря которому ученые смогли измерить параметры сверхмассивной черной дыры.


Согласно имеющемуся исследованию, удельный вес расположившейся в галактическом класете NGC 4526 черной дыры приравнивается массе 500 миллионов солнц. В качестве «весов» космические исследователи использовали характеристики молекулярного газа, в данном случае угарного, движение которого происходит непосредственно вокруг дыры. Исследуя движение газа можно дать точную характеристику ее тяготению, а уже по ней определять массу.

Стоит также добавить, что астрономы не впервые измеряют черные дыры. Несколько ранее они также использовали движение газа ионизированного типа, а также звездных образований вблизи от них. Такая методика, однако работает далеко не со всеми галактиками, а благодаря молекулярной методике. С помощью молекулярной методики можно проводить наблюдение за значительно большим количество прочих галактик.
Ученые также сообщают, что с помощью сверхмощных телескопов и таких методик можно определять вес черной дыры менее, чем за пять часов.

{:}

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут