{:ru}Как магнитные бури влияют на здоровье человека{:}{:uk}Як магнітні бурі впливають на здоров’я людини{:}

0

{:ru}Продолжается серия магнитных бур в Украине.

По прогнозам ученых из казахстанского Института ионосферы, достоверность изменений в магнитном поле Земли 13-14 сентября специалисты оценили в 35.

Цикл мощных вспышек на Солнце начался 4 сентября.

Негативному влиянию магнитных бур склонны по разным данным от 50 к 75% населения Земли. При этом момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки. Многие люди начинают реагировать на магнитные бури не во время их, а при 1-2 дне до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце.

Наибольшую опасность резкие магнитные колебания представляют для сердечно-сосудистой системы. Люди, которые страдают на гипертонию или гипотонией, а также другими болезнями сердца, попадают в группу риска обострения болезней в эти периоды.

Кроме сердца и сосудов, магнитные бури влияют и на другие системы и органы человека. Часто это проявляется в виде головных болей и мигрени, бессонницы, сонливости и слабости на протяжении дня.

Влияние магнитных бур на детей тоже не обещает ничего хорошего. Неокрепший организм ребенка поддается атаке в первую очередь. Плохая окружающая среда нарушает обмен веществ в организме и приводит к снижению иммунитета. Магнитная буря способна влиять на развитие ребенка и даже на продолжительность ее жизни.{:}{:uk}Продовжується серія магнітних бур в Україні.

За прогнозами вчених з казахстанського Інституту іоносфери, вірогідність змін в магнітному полі Землі 13-14 вересня фахівці оцінили в 35%.

Цикл потужних спалахів на Сонці почався 4 вересня.

Негативному впливу магнітних бур схильні за різними даними від 50 до 75% населення Землі. При цьому момент початку стресової реакції може зрушуватися щодо початку бурі на різні терміни. Багато людей починають реагувати на магнітні бурі не під час них, а за 1-2 дня до них, тобто в момент спалахів на самому Сонці.

Найбільшу небезпеку різкі магнітні коливання представляють для серцево-судинної системи. Люди, які страждають на гіпертонію або гіпотонією, а також іншими хворобами серця, потрапляють в групу ризику загострення недуг в ці періоди.

Крім серця і судин, магнітні бурі впливають і на інші системи та органи людини. Часто це проявляється у вигляді головних болів і мігрені, безсоння, сонливості та слабкості протягом дня.

Вплив магнітних бур на дітей теж не обіцяє нічого хорошого. Незміцнілий організм дитини піддається атаці в першу чергу. Погане довкілля порушує обмін речовин в організмі і призводить до зниження імунітету. Магнітна буря здатна впливати на розвиток дитини і навіть на тривалість її життя.{:}

‡агрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут