{:uk}Українське місто очолило рейтинг найнебезпечніших місць світу{:}{:ru}Украинский город возглавил рейтинг самых опасных мест мира{:}

0

{:uk}Американський екологічний фонд Blacksmith Institute склав рейтинг міст, які не рекомендується відвідувати, а вже жити там і зовсім небезпечно.

Передає ofigenno.com.

Дзержинськ, Росія. У минулому столітті там поховали більше 200 тис. т найнебезпечніших хімічних відходів. Вода в місті настільки забруднена, що її склад у багато разів гірший критичної норми. Середня тривалість життя городян – 45 років.

Кабве, Замбія. У 1902 році в країні виявили великі родовища свинцю і кадмію. Побудували підприємства для видобутку і переробки цих металів. Зараз шахти і заводи вже не функціонують, але це не покращує екологічну ситуацію. Жителі міста страждають від отруєнь, навіть у дітей вміст свинцю в крові в 10-15 разів перевищує норму.

Ла-Оройа, Перу. В цьому шахтарському місті більше 90% жителів важко хворіють через високий вміст свинцю в крові. Нездорову обстановку створює працюючий завод, який забруднює місто з 1992 року.

Ліньфинь, Китай. Понад 3 млн жителів переживають наслідки від спалювання вугілля на місцевих шахтах. Близько 200 тис. людей страждають від пневмонії, раку легень та бронхіту. Ліньфинь вважається найбруднішим містом в Китаї. Там практично неможливо ходити без маски, адже смоґ цілодобово висить над містом.

Норильськ, Росія. Норильськ, один з найзабрудненіших міст Росії, став місцем розташування найбільшого в світі металургійного комплексу. Понад 130 тис. мешканців міста страждають різними захворюваннями. Повітря там настільки забруднене, що в 2001 році уряд заборонив в’їзд в місто іноземцям.

Сукінда, Індія. Там розташований один з найбільших кар’єрів з видобутку хрому. Майже 90% смертей в цьому районі відбуваються через захворювання, викликане отруєнням хромом.

Тянжинь, Китай. Це місто – найбільший в Китаї виробник свинцю. Концентрація металу в повітрі та грунті в десятки разів перевищує допустиму норму. Наприклад, пшениця, вирощена недалеко від міста, містить в 24 рази більше свинцю, ніж дозволяють китайські стандарти.

Вапі, Індія. Більше 1 тис. промислових підприємств, розташованих в цьому місті, довели Вапі до того, що рівень вмісту ртуті у воді в 96 разів вище норми. Понад 70 тис. Жителів страждають різного роду хронічними захворюваннями, викликаними вдиханням важких металів, що містяться в повітрі.

Сумгаїт, Азербайджан. Це одна з найзабрудненіших територій пострадянського простору. За радянських часів в місті працювало безліч заводів, що не могло не позначитися на стані екології. Зараз багато з них перестали функціонувати, проте вся територія навколо все одно нагадує величезний промисловий пустир.

Прип’ять, Україна. Яке місто може очолювати рейтинг найменш прийнятних для проживання міст в світі? Звичайно ж, це місто біля сумнозвісної Чорнобильської АЕС. Катастрофа, яка сталася в 1986 році, принесла стільки радіації, що досі навколо атомної станції та Прип’яті тягнеться безлюдна зона відчуження радіусом 30 км.{:}{:ru}Американский экологический фонд Blacksmith Institute составил рейтинг городов, которые не рекомендуется посещать, а жить там и вовсе опасно.

Передает ofigenno.com.

Дзержинск, Россия. В прошлом веке там похоронили более 200 тыс. т опасных химических отходов. Вода в городе настолько загрязнена, что ее состав во много раз хуже критической нормы. Средняя продолжительность жизни горожан – 45 лет.

Кабве, Замбия. В 1902 году в стране обнаружили крупные месторождения свинца и кадмия. Построили предприятия для добычи и переработки этих металлов. Сейчас шахты и заводы уже не функционируют, но это не улучшает экологическую ситуацию. Жители города страдают от отравлений, даже у детей содержание свинца в крови в 10-15 раз превышает норму.

Ла-Оройа, Перу. В этом шахтерском городе более 90% жителей тяжело болеют из-за высокого содержания свинца в крови. Нездоровую обстановку создает работающий завод, который загрязняет город с 1992 года.

Линьфынь, Китай. Более 3 млн жителей переживают последствия от сжигания угля на местных шахтах. Около 200 тыс. человек страдают от пневмонии, рака легких и бронхита. Линьфынь считается самым грязным городом в Китае. Там практически невозможно ходить без маски, ведь смог круглосуточно висит над городом.

Норильск, Россия. Норильск, один из самых загрязненных городов России, стал местом расположения крупнейшего в мире металлургического комплекса. Более 130 тыс. жителей города страдают различными заболеваниями. Воздух там настолько загрязнен, что в 2001 году правительство запретило въезд в город иностранцам.

Сукинда, Индия. Там расположен один из крупнейших карьеров по добыче хрома. Почти 90% смертей в этом районе происходят из-за заболевание, вызванное отравлением хромом.

Тянжинь, Китай. Этот город – самый большой в Китае производитель свинца. Концентрация металла в воздухе и почве в десятки раз превышает допустимую норму. Например, пшеница, выращенная недалеко от города, содержит в 24 раза больше свинца, чем позволяют китайские стандарты.

Вапи, Индия. Более 1 тыс. Промышленных предприятий, расположенных в этом городе, довели Вапи к тому, что уровень содержания ртути в воде в 96 раз выше нормы. Более 70 тыс. жителей страдают разного рода хроническими заболеваниями, вызванными вдыханием тяжелых металлов, содержащихся в воздухе.

Сумгаит, Азербайджан. Это одна из самых загрязненных территорий постсоветского пространства. В советское время в городе работало множество заводов, что не могло не сказаться на состоянии экологии. Сейчас многие из них перестали функционировать, однако вся территория вокруг все равно напоминает огромный промышленный пустырь.

Припять, Украина. Какой жегГород может возглавлять рейтинг наименее приемлемых для проживания городов в мире? Конечно же, этот город возле Чернобыльской АЭС. Катастрофа, которая произошла в 1986 году, принесла столько радиации, что до сих пор вокруг атомной станции и Припяти тянется безлюдная зона отчуждения радиусом 30 км.{:}

‡агрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут